Jordan från 1945 till 2000

1946

En kraftig upprustning av maskinparken gjordes samtidigt som råvarusituationen förbättrades. Försäljningen ökade stadigt och kunder stod i kö för att köpa borstar och kvastar igen.

I början av 1950-talet hade företaget 2 säljare som täckte hela landet. I de största städerna hade man oberoende agenter. Man bytte grisborst mot nylonborst.

1955-1957

Den första borsten med plasthandtag och nylonborst lanserades 1955

I slutet av 1950 talet märker Jordan av en allt starkare konkurrens från utlandet och det var nödvändigt att fokusera på en starkare säljorganisation. Arbetet med att bygga upp en stark försäljningsavdelning satte igång. Fram till 1960 sålde företaget sina produkter till bl.a färghandlare, parfymerier och dagligvarubutiker i städerna. Landsbygden fick besök av stora och små grossister. Då kom de första snabbköpen. Jordan hade då 32 olika tandborstmodeller. De var förpackade i kartonger, gömda i lådor bakom disken. Det beslutades att man skulle koncentrera sig på endast en av dess tandborstar som skulle marknadsföras och presenteras i hyllorna i nya snabbköpen. Produktionen och försäljningen av alla övriga borstar stoppades. Det finns nu en mycket medveten och strategisk kursändring i företagets marknadsföring. Jordan börjar exponera sina varor i butiksmiljö och stor vikt lades vid hur man presenterade dom för konsumenten. Jordan var ett av de förta företagen som med grundlighet marknadsorienterade sin verksamhet. Jordan hade fram till 1957 vart ett företag som fokuserat på den inhemska marknaden. När diskussioner inleddes att införa en Europeisk gemensam marknad, vilket skulle innebära en större import av konkurrerande produkter till Norge, var det nödvändigt att göra nya strategiska val. Det beslutades att bolaget skulle börja exportera sina produkter. Jordan började utveckla och producera dammsugarborstar och plastmunstycken till de stora dammsugartillverkarna i Europa. Detta var legotillverkning för andra och starkt utsatt för prispress, så det var nödvändigt att även marknadsföra egna Jordan produkter.

1960

Export av tandborstar börjar

Tandborstar var en av de få produkter som kunde säljas i alla länder utan att ändra design. Jordan gjorde sin första lyckosamma försäljning av tandborstar i England, Danmark, Sverige och Finland. Man utvecklade ett stativ med runda socklar och plats med 12 borstar i varje sockel. Det nya gjutna plaststativet var genialiskt då det också kunde skruvas fast i hyllorna. Stativet lanserades med stora framgångar i hela Västeuropa under 60-talet och fortsatte World Wide efterföljande år. År 1964 uppgick den totala försäljningen av tandborstar till nästan 8 miljoner och exportförsäljningen ökade med nästan 40 % från året innan. Det beslutades nu att lansera Jordan som ett internationellt varumärke. 1967, tio år efter Jordan började med sina exportframgångar går 35 % av den totala produktionen på export. Jordan är nu marknadsledande i fem länder, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Schweiz.

1966

Produktion av tandstickor startar

I mitten på 1960-talet var det munhälsa som stod i fokus. Jordan började samarbetet med en tandhygienist från Odontologiska Institutet samtidigt som produktionsavdelningen anställde en designer (arkitekt). Målet var att alltid ligga före konkurrenterna i utvecklinsarbetet, det var en prioriterad uppgift. 1966 beslutade Jordan att satsa på produktionen av tandstickor. Det var en av världens ledande periodontister, professor Jens Waerhaug, som föreslog att Jordan skulle utveckla och producera en tandsticka. Målet var att skapa ett redskap för att rengöra tandytorna som var effektivare och lättare att använda än tandtråden. However, the new product required new production methods. Hand milling the plates proved to be time consuming and expensive, so the company decided to construct a fully automated machine that could produce 40 000 dental sticks per sheet. Another specially developed product, which over the years has shown steady growth, was introduced at this time: the single-pack dental stick. From modest beginnings in the 1980s, demand for this product has grown over the years and they can now be found on most flights and restaurants throughout Europe.

1967

En ny modern träfabrik byggs i Flisa.

Mellan åren 1968 och 1969 byggdes en ny och modern trä fabrik i Flisa. Efter en kort test och inkörningsperiod av maskinerna var ordinarie produktion igång. Tandsticksproduktionen flyttade från Oslo till Flisa.

1970

lanserade Jordan tandtråd i sitt sortiment.

Samtidigt introducerades munvatten på norska marknaden och tillsammans med tandborstar, tandstickor och tandtråd kan Jordan erbjuda ett komplett munvårdsortiment.

1974

lanserades tandborsten T4 ”Jordans nya långa” på den skandinaviska marknaden och i Spanien.

Den ersatte den tandborstmodell som varit en framgång sedan 1960. Som världens näst största tillverkare av tandborstar kände Jordan ett stort ansvar för folkets tandhälsa. Den nya tandborsten hade en längre hals än andra tandborstar på marknaden. Detta innebar att det blev lättare att rengöra tänderna innerst i munnen där hål oftast uppstår.

1975

Namnbyte

Fram till 1975 var företagets namn A/S Jordan Bruch & Penselfabrik. Med den starka internationella tillväxten blev det opraktiskt, och namnet ändrades till Jordan AS.

1987

Peri-dent, Skottland, förvärvas

Under åren sedan lanseringen 1970 köptes tandtråd av varierande kvalitet in från externa leverantörer. Först 1987, när Jordan köpte in och sedan tog över fabriken Peri- dent i Skottland, kom kvalitetsutvecklingen in på ett kontrollerat sätt. Peri- dent är en av världens ledande tandtrådsproducenter.

1989

Anza AB, Sverige, förvärvades

Jordan ingick 1973 ett samarbete med Bankeryds Penselfabrik i Sverige. 1979 köpte Jordan större delen av den svenska fabriken som nu fått namnet Anza. 1989 köptes resten av Anza som nu blev en del av Jordan Group.

1946

En kraftig upprustning av maskinparken gjordes samtidigt som råvarusituationen förbättrades. Försäljningen ökade stadigt och kunder stod i kö för att köpa borstar och kvastar igen.

I början av 1950-talet hade företaget 2 säljare som täckte hela landet. I de största städerna hade man oberoende agenter. Man bytte grisborst mot nylonborst.

1955-1957

Den första borsten med plasthandtag och nylonborst lanserades 1955

I slutet av 1950 talet märker Jordan av en allt starkare konkurrens från utlandet och det var nödvändigt att fokusera på en starkare säljorganisation. Arbetet med att bygga upp en stark försäljningsavdelning satte igång. Fram till 1960 sålde företaget sina produkter till bl.a färghandlare, parfymerier och dagligvarubutiker i städerna. Landsbygden fick besök av stora och små grossister. Då kom de första snabbköpen. Jordan hade då 32 olika tandborstmodeller. De var förpackade i kartonger, gömda i lådor bakom disken. Det beslutades att man skulle koncentrera sig på endast en av dess tandborstar som skulle marknadsföras och presenteras i hyllorna i nya snabbköpen. Produktionen och försäljningen av alla övriga borstar stoppades. Det finns nu en mycket medveten och strategisk kursändring i företagets marknadsföring. Jordan börjar exponera sina varor i butiksmiljö och stor vikt lades vid hur man presenterade dom för konsumenten. Jordan var ett av de förta företagen som med grundlighet marknadsorienterade sin verksamhet. Jordan hade fram till 1957 vart ett företag som fokuserat på den inhemska marknaden. När diskussioner inleddes att införa en Europeisk gemensam marknad, vilket skulle innebära en större import av konkurrerande produkter till Norge, var det nödvändigt att göra nya strategiska val. Det beslutades att bolaget skulle börja exportera sina produkter. Jordan började utveckla och producera dammsugarborstar och plastmunstycken till de stora dammsugartillverkarna i Europa. Detta var legotillverkning för andra och starkt utsatt för prispress, så det var nödvändigt att även marknadsföra egna Jordan produkter.

1960

Export av tandborstar börjar

Tandborstar var en av de få produkter som kunde säljas i alla länder utan att ändra design. Jordan gjorde sin första lyckosamma försäljning av tandborstar i England, Danmark, Sverige och Finland. Man utvecklade ett stativ med runda socklar och plats med 12 borstar i varje sockel. Det nya gjutna plaststativet var genialiskt då det också kunde skruvas fast i hyllorna. Stativet lanserades med stora framgångar i hela Västeuropa under 60-talet och fortsatte World Wide efterföljande år. År 1964 uppgick den totala försäljningen av tandborstar till nästan 8 miljoner och exportförsäljningen ökade med nästan 40 % från året innan. Det beslutades nu att lansera Jordan som ett internationellt varumärke. 1967, tio år efter Jordan började med sina exportframgångar går 35 % av den totala produktionen på export. Jordan är nu marknadsledande i fem länder, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Schweiz.

1966

Produktion av tandstickor startar

I mitten på 1960-talet var det munhälsa som stod i fokus. Jordan började samarbetet med en tandhygienist från Odontologiska Institutet samtidigt som produktionsavdelningen anställde en designer (arkitekt). Målet var att alltid ligga före konkurrenterna i utvecklinsarbetet, det var en prioriterad uppgift. 1966 beslutade Jordan att satsa på produktionen av tandstickor. Det var en av världens ledande periodontister, professor Jens Waerhaug, som föreslog att Jordan skulle utveckla och producera en tandsticka. Målet var att skapa ett redskap för att rengöra tandytorna som var effektivare och lättare att använda än tandtråden. However, the new product required new production methods. Hand milling the plates proved to be time consuming and expensive, so the company decided to construct a fully automated machine that could produce 40 000 dental sticks per sheet. Another specially developed product, which over the years has shown steady growth, was introduced at this time: the single-pack dental stick. From modest beginnings in the 1980s, demand for this product has grown over the years and they can now be found on most flights and restaurants throughout Europe.

1967

En ny modern träfabrik byggs i Flisa.

Mellan åren 1968 och 1969 byggdes en ny och modern trä fabrik i Flisa. Efter en kort test och inkörningsperiod av maskinerna var ordinarie produktion igång. Tandsticksproduktionen flyttade från Oslo till Flisa.

1970

lanserade Jordan tandtråd i sitt sortiment.

Samtidigt introducerades munvatten på norska marknaden och tillsammans med tandborstar, tandstickor och tandtråd kan Jordan erbjuda ett komplett munvårdsortiment.

1974

lanserades tandborsten T4 ”Jordans nya långa” på den skandinaviska marknaden och i Spanien.

Den ersatte den tandborstmodell som varit en framgång sedan 1960. Som världens näst största tillverkare av tandborstar kände Jordan ett stort ansvar för folkets tandhälsa. Den nya tandborsten hade en längre hals än andra tandborstar på marknaden. Detta innebar att det blev lättare att rengöra tänderna innerst i munnen där hål oftast uppstår.

1975

Namnbyte

Fram till 1975 var företagets namn A/S Jordan Bruch & Penselfabrik. Med den starka internationella tillväxten blev det opraktiskt, och namnet ändrades till Jordan AS.

1987

Peri-dent, Skottland, förvärvas

Under åren sedan lanseringen 1970 köptes tandtråd av varierande kvalitet in från externa leverantörer. Först 1987, när Jordan köpte in och sedan tog över fabriken Peri- dent i Skottland, kom kvalitetsutvecklingen in på ett kontrollerat sätt. Peri- dent är en av världens ledande tandtrådsproducenter.

1989

Anza AB, Sverige, förvärvades

Jordan ingick 1973 ett samarbete med Bankeryds Penselfabrik i Sverige. 1979 köpte Jordan större delen av den svenska fabriken som nu fått namnet Anza. 1989 köptes resten av Anza som nu blev en del av Jordan Group.