Jordan 1920 till 1945

1920

”Vi borstar hela landet”

Detta var en slogan Jordan använde i en kampanj i början av 20-talet. Den tidens marknadsförare hade god grund för det påståendet. Jordans borstar hade blivit ett begrepp. I hela landet, även i minsta avkrok, kunde man köpa Jordan kvastar, borstar och penslar.

1927-1933

Produktion och marknadsföring av tandborstar från 1927

Jordan lägger nu till ännu en produkt till sitt redan breda sortiment av borstprodukter. Det var Hjalmar Jordan, grundarens sonson och tidigare chef, som med detta gav verksamheten en ny dimension. Under sina många resor utomlands såg han den stora produktionen av tandborstar och förstod att detta var något att sträva efter. Inget lämnades åt slumpen. När Hjalmar Jordan engagerade sig i något gjorde han det målmedvetet och systematiskt. Produktionstekniskt var detta mer komplicerat och först efter mycket arbete och tester fick man ett bra resultat. Nu kunde den första norsk producerade borsten komma ut på marknaden. Inom kort hade Jordan tagit över halva tandborstmarknaden i Norge. Maskiner för produktionen köptes in från utlandet och kvalitén på produkterna var nästan i nivå med utländska konkurrenter. Vid den här tiden hade celluloiden gjort sitt inträde och Jordan bestämde sig att återuppta tillverkningen av kammar.

1936

Efter att man haft stora framgångar med tandborstar på hemmamarknaden gjordes 1936 ett första försök till export. Det skapades en provisionsaffär i Sverige för tandborstar, vulkaniserade borstar och några fina penslar.

1937

Jubileumsåret

Jordan fyller 100 år och börjar bli ett stort företag. Omsättningen var 1937 1,3 miljoner kronor och sysselsatte 144 personer. Det producerades 225.000 tandborstar per år.

1938

17 Juni 1938 dog Hjalmar Jordan 51 år gammal.

1940-1945

Krigsår

Strax före utbrottet av 2:a världskriget expanderade Jordan och köpte den första gjuterimaskinen i Norge. Under kriget producerade man kammar. Senare började man gjuta tandborstskaft av plast som var ett stort produktionstekniskt framsteg. Kriget satte sina spår i verksamheten. Man kunde inte skaffa nya maskiner, så man fick hålla tillgodo med det man hade. I slutet av kriget hade Jordan nästan tomt på råvaror och maskinerna var mycket slitna. Efter kriget var dock personalstyrkan intakt och bolaget hade tillgångar så man kunde börja förnya och renovera.

1920

”Vi borstar hela landet”

Detta var en slogan Jordan använde i en kampanj i början av 20-talet. Den tidens marknadsförare hade god grund för det påståendet. Jordans borstar hade blivit ett begrepp. I hela landet, även i minsta avkrok, kunde man köpa Jordan kvastar, borstar och penslar.

1927-1933

Produktion och marknadsföring av tandborstar från 1927

Jordan lägger nu till ännu en produkt till sitt redan breda sortiment av borstprodukter. Det var Hjalmar Jordan, grundarens sonson och tidigare chef, som med detta gav verksamheten en ny dimension. Under sina många resor utomlands såg han den stora produktionen av tandborstar och förstod att detta var något att sträva efter. Inget lämnades åt slumpen. När Hjalmar Jordan engagerade sig i något gjorde han det målmedvetet och systematiskt. Produktionstekniskt var detta mer komplicerat och först efter mycket arbete och tester fick man ett bra resultat. Nu kunde den första norsk producerade borsten komma ut på marknaden. Inom kort hade Jordan tagit över halva tandborstmarknaden i Norge. Maskiner för produktionen köptes in från utlandet och kvalitén på produkterna var nästan i nivå med utländska konkurrenter. Vid den här tiden hade celluloiden gjort sitt inträde och Jordan bestämde sig att återuppta tillverkningen av kammar.

1936

Efter att man haft stora framgångar med tandborstar på hemmamarknaden gjordes 1936 ett första försök till export. Det skapades en provisionsaffär i Sverige för tandborstar, vulkaniserade borstar och några fina penslar.

1937

Jubileumsåret

Jordan fyller 100 år och börjar bli ett stort företag. Omsättningen var 1937 1,3 miljoner kronor och sysselsatte 144 personer. Det producerades 225.000 tandborstar per år.

1938

17 Juni 1938 dog Hjalmar Jordan 51 år gammal.

1940-1945

Krigsår

Strax före utbrottet av 2:a världskriget expanderade Jordan och köpte den första gjuterimaskinen i Norge. Under kriget producerade man kammar. Senare började man gjuta tandborstskaft av plast som var ett stort produktionstekniskt framsteg. Kriget satte sina spår i verksamheten. Man kunde inte skaffa nya maskiner, så man fick hålla tillgodo med det man hade. I slutet av kriget hade Jordan nästan tomt på råvaror och maskinerna var mycket slitna. Efter kriget var dock personalstyrkan intakt och bolaget hade tillgångar så man kunde börja förnya och renovera.