Jordan Clinic Interbrush

Jordan Clinis Interbrush rengör svåra områden och runt tandköttslinjen.