Jordans olika tandpetare

Jordans olika tandpetare rengör där tandborsten inte når.